Giới thiệu về hệ thống Thời khóa biểu - TKB

Hệ thống web TKB đem tới những thông tin về lịch học nhanh chóng và đơn giản nhất.
Hệ thống xây dựng trên nền web để mọi người sử dụng một cách dễ dàng.
Đối tượng sử dụng: Sinh viên, Giảng viên, Lãnh đạo Trường, Khoa, Tổ bộ môn, Phòng Đào tạo.

Những tính năng

Cho phép Giảng viên, Sinh viên chủ động xem lịch học cập nhật liên tục; Giảng viên có thể yêu cầu thay đổi thông tin trực tiếp trên hệ thống; Lãnh đạo các đơn vị dễ dàng phê duyệt các yêu cầu;Mọi thay đổi sẽ được email trực tiếp cho các đối tượng liên quan.

Giao diện động

Bạn có thể sử dụng Laptop, máy tính bản, điện thoại di động để xem dễ dàng thông tin về lịch

Thiết kế hiện đại

Đem lại cảm giác thân thiện, thích thú cho người sử dụng.

Kỳ vọng

Hệ thống TKB sẽ mang lại nhiều trải nghiệm hữu ích đối với mọi người!

Đội ngũ xây dựng

Nguyễn Thanh Đạt

Chỉ đạo nội dung

Đỗ Minh Đức

Phát triển hệ thống

Phạm Vi Liên

Phát triển hệ thống

Đinh Thị Thu Giang

kiểm thử